BTW-aangifte

Hieronder nog even de aandachtspunten.

 

Uitreiken factuur en aangifte omzet

 

De btw moet worden aangegeven in het tijdvak waarin de fatuur wordt uitgereikt. Als de factuur te laat wordt uitgereikt moet de btw worden aangegeven in het tijdvak waarin de factuur had moeten worden uitgereikt.

 

  • De factuur moet uiterlijk worden uitgereikt op de 15e dag na afloop van de maand waarin de levering/dienst is verricht. Dus levering/dienst op 1 februari is uiterlijk 15 maart te factureren.
  • Bij een doorlopende dienst (management fee) moet er minstens één keer per kwartaal een voorschot worden gefactureerd. Vaker mag uiteraard ook. De gefactureerde voorschotten worden uiteindelijk verrekend in de jaarafrekening.

 

  • Als er niet hoeft te worden gefactureerd, zoals bij toepassing van het kasstelsel, dan moet de btw worden aangegeven in het tijdvak waarin de levering/dienst is verricht.

 

Aftrek voorbelasting

 

Bij aftrek van de aan u in rekening gebrachte btw (voorbelasting) is de factuur bepalend. Btw kan alleen worden afgetrokken als factuur aan de voorwaarden voldoet. De datum op de factuur is doorslaggevend voor het tijdvak van aftrek. Dus niet het tijdstip van levering/dienst. Zelf wanneer er vooruit is gefactureerd moet de btw worden afgetrokken in het tijdvak waarin deze is gefactureerd.

Verantwoordelijkheid

 

U blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van tijdige facturering van uw leveringen/diensten. Zo ook voor de vooraftrek van btw op de aan u geleverde goederen/diensten. Spreek uw leveranciers daarop aan en verzoek om uitreiking van een correct gedateerde factuur. Uiteraard levert u alle bonnen op een zodanig moment ter verwerking aan zodat die in het juiste tijdvak kunnen worden aangegeven.